دسته بندی: گردشگری

حمایت از رستورانها در بحران کرونا

10 اردیبهشت 1399
178
بحران شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری و رستوران داری ایران وارد کرده است. این آسیب اقتصادی زندگی معیشت ده ها هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش برای احیاء این صنعت وظیفه همه آدمهایی است که از خدمات آن استفاده کرده اند