دسته بندی: تفریحی

معمار مزه ها(2): کافه شنف دیدار جای

27 آبان 1397
1747
در قسمت دوم معمار مزه ها به همراه اشکان و لاله به کافه گالری شنف دیدار جای سر زدیم. جایی برای دیدن و شِنُفتن!