دسته بندی: تفریحی

رستوران گردی با اشکان(2): رستوران ماهی سفید دولت

17 مهر 1398
1637
با اشکان به یکی از بهترین رستوران های گیلانی شهر سر زدیم. ماهی سفید دولت تجربه واقعی یک رستوران گیلانی عالی و با کیفیته حسابی بین طرفدارانش محبوبه!