دسته بندی: تفریحی

معمار مزه ها (5): رستوران یاسمینا

2 دی 1397
1197
در قسمت پنجم معمار مزه ها با فاطمه و اشکان سری زدیم به رستوران یاسمینا و با هم سفر کردیم به حال و هوای غذاهای لبنانی.