دسته بندی: تفریحی

معمار مزه ها (4): کافه رومی

17 آذر 1397
685
در قسمت چهارم معمار مزه ها همراه با اشکان و فاطمه به کافه رومی رفتیم. خانه بچگی کنار رودخانه که تبدیل به کافه شد.